Konsolosluk binalarında bayraklar yarıya indirildi