Kadir Has Üniversitesi: Halk, başkanlık sistemine karşı