İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde uygulamalı eğitim imkanı