İTÜ'nün Van raporu: Yapılarda en basit mühendislik kuralları gözardı edilmiş