"Hukuk kişisel hırsa indirgenmiş, mükemmellik bile suç sayılıyor"