Hayvan başına verilen 500 TL destek işe yaradı, ineğini satan manda alıyor