Hac görevini tamamlayan Müslümanlar, Kabe'de sabahlıyor