Finlandiya ve Türkiye arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler geliştirilecek