Fındık kabuğunu daha gelir getirici hale getirmek için yapılan ürüne patent alındı