Ergin: Yeni anayasa vatandaşın hak arama imkanlarını genişleten bir paket