Engellenen muhabire ceza, 'engelledik' diyen güvenlikçilere beraat