Durmaz: AKP Yozgat'ı her konuda olduğu gibi havaalanı konusunda da kandırdı