Drone'lar bu kez yaralı kayakçıları kurtarmak için kullanılıyor