Çalı Yağlı Güreşleri'nde baş pehlivan Antalya'dan Ali Gürbüz oldu