Çağlayan: İran’dan alınan gazın bedeli özel sektörün sattığı altınla ödenemez