Baltık ülkeleri, Ortadoğu pazarına ulaşmak için Türkiye'ye giriş yolu arıyor