Baca şeklindeki baz istasyonuna vatandaş tepki gösterdi