Avukatlar mahkemede değil, sahnede türkülerle ter döktü