"Arap olan olmayan bütün Müslümanların, Türk halkına ve hükümetine teşekkür etmeleri gerekiyor" (Özel)