Vergi borçlarını yapılandıracak teklif komisyonda

ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Mükellefin hakkını hukukunu güçlendirecek, vergiye gönüllü uyumu teşvik edecek bir kanun tasarısını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getireceğiz" dedi. Meclis Plan bütçe komisyonunda konuşan Ağbal, trafik para cezalarının yeniden yapılandırma düzenlemesinin de tasarıya dahil edileceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Düzenlemeyle ilgili komisyon üyelerine bilgi veren Bakan Ağbal, teklifin, alacakların dönemi açısından 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığını belirtti. Ağbal, “Önerilen düzenlemede kesinleşmiş kamu alacaklarının asıllarının tahsilinden asla vazgeçmiyoruz. Kesinleşmiş kamu alacakları asıl tutarları itibarıyla bire bir tahsil edilecek. İhtilaflı alacakları sulh yoluyla tahsil etmeyi, böylece hem idarenin hem de yargı mercilerinin iş yükünü azaltmayı, vatandaşlarımızın da ihtilaf nedeniyle yaşadıkları belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ

Ağbal, yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenlemenin de teklifte yer aldığını hatırlatarak, "Ekonomimize önemli bir katkı yapacağını düşündüğümüz bu düzenlemeyi, tekrar getirmiş olduk. İnşallah komisyonda yapılacak katkılarla birlikte, bu düzenleme de bu teklifin içinde son halini alıp yasalaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Ağbal, yapılandırmaya konu olacak başlıkları ve yapılandırma miktarlarını ise şöyle anlattı:

"Maliyede Gelir, Kurumlar, Katma Değer vergileri için temelde beklediğimiz sayı, 4,5-5 milyon aralığında bir mükellef. Trafik para cezaları mevcut teklifte yok ama onu da kapsama dahil etmek noktasında öneri sunacağız. Bunda 4 milyon 255 bin mükellef var. Yapılandırılan alacak tutarı yaklaşık 6 milyar lira tutarında. Vergi alacakları için bu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya sokacağımız vergi alacağının asıl tutarı 90 milyar lira. Sosyal Güvenlik Primi için 67 milyar lira. Gümrük Vergisi'nde ise 325 milyon lira vergi aslı, 935 milyon lira ise gümrük para cezası yapılandırmaya sokuluyor."

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Ağbal, teklifin komisyon görüşmeleri sırasında verilecek önergelerle bazı ilavelerin yapılabileceğine de dikkati çekti. Ağbal, teklifte olmadığı halde trafik para cezalarının kapsama alınmasını önerdiklerini hatırlatarak, sözlerine şöyle davam etti:

"Askerlik Para Cezası, Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezası, nüfus para cezası, seçim para cezası, karayolu geçiş ücreti gibi idari para cezaları uygun görülürse önerge ile kanun kapsamına dahil edilebilir. Ayrıca vergi dairelerinin tahsil ettiği diğer amme alacakları dediğimiz alacakları da kapsama dahil etmek istiyoruz. Ama diğer amme alacaklarından bazılarını dışarıda tutuyoruz. Henüz vergi dairelerine intikal etmemiş Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere vermiş olduğu kredi ve burslarla ilgili alacakların kapsama dahil edilmesiyle ilgili de önerimiz olacak. Ecrimisil alacaklarını, yeniden yapılandırma kapsamına dahil etmek istiyoruz. Belediyelerin su alacakları şu anda kapsamda değil. Bunları da kapsama dahil etmek istiyoruz."

ECZACILARA YÖNELİK DÜZENLEME

Eczacılarla ilgili bir düzenlemenin de teklifin kapsamına alınabileceğini ifade eden Bakan Ağbal, buna ilişkin teknik bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Ağbal, "Eczacılarımızın kayıtlarda olmadığı halde kayıtlarda gözüken tutarlarla ilgili bir sorunları var. Beyan edilecek tutarın, yüzde 4'ü oranında bir tutarın ödenmesi karşılığında eczacılarımızın geçmişten kalan bu sorunlarını çözeceğiz. Bunu şu açıdan önemsiyorum; Sağlık Bakanlığı'nın eczacılar için getirdiği bir kayıt sistemi var. O kayıt sistemi devreye girdikten sonra bütün girişler ve çıkışlar zaten kayıtlı. Ama bir defalık böyle bir kayıt düzeltmesine ihtiyaç var. Bunu zaman zaman değişik platformlarda konuşuyoruz. Bu da eczacılarımız için inşallah hayırlı bir düzenleme olur. Kayıtlarını düzeltirler" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde kamuoyunda, vergisini zamanında ödeyen mükellefleri ödüllendirecek bir düzenleme talebi olduğuna da dikkat çeken Ağbal, "Vergisini tam ve zamanında ödeyen mükellefle ilgili de bir çalışmamız var. Yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefleri ve mükellef haklarını güçlendiren bir kanun tasarısı çalışmasını yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda bu konuyu da içine alacak, mükellef hakkını, hukukunu güçlendirecek, vergiye gönüllü uyumu teşvik edecek bir kanunu tasarısını da Plan ve Bütçe Komisyonu'na yakında getireceğiz" dedi.

Cihan

(CİHAN)


26 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5