Tecavüzcüye 'Kimyasal Hadım' Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA - Cinsel saldırı suçlularına, 'kimyasal hadım' olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren, yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik" kapsamında, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyen hükümlülere cinsel dürtünün azaltılmasına, denetimine veya yok edilmesine yönelik ayakta veya yatarak ilaçlı ya da ilaçsız tedavi uygulanabilecek.

Yönetmeliğe göre, cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında cezanın infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi de dahil önemli yaptırımlar getirilebilecek. Yargı kararıyla getirilecek yükümlülükler arasında, "Tedavi amaçlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak" da yer alıyor.

KAPSAMLI RAPOR SONUCUNDA TIBBİ TEDAVİ UYGULANACAK

Tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilmeden önce hükümlü, bulunduğu kurum tarafından sağlık kurulu raporu alınmak üzere bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile üroloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı hekimler bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere sevk edilecek.
Kişi hakkında hazırlanacak raporda, tıbbi tedaviye ihtiyaç olup olmadığı eğer gerekli görülürse hangi yöntemin uygulanacağı hususlarının belirtilmesi istenecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerce söz konusu raporun verilemeyeceğinin anlaşılması halinde, hükümlü bu hastane başhekiminin vereceği karar ile üniversite hastanelerine de sevk edilebilecek.

Gelen rapor göz önüne alınarak, hükümlü hakkında tıbbi tedavi uygulanıp uygulanmayacağı veya diğer yükümlülükleri hakkında karar alınmak üzere dosya, raporlarıyla birlikte infaz hakimliğine gönderilecek.
Hakkında tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilen hükümlü, gerek duyulması halinde bulunduğu kurum tarafından tedavinin uygulanması için ilgili sağlık kurumuna sevk edilecek. Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde tıbbi tedavi kararının uygulanmasını sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü, bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nakledilecek.

İLAÇ BEDELLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık bakanlıkları arasında düzenlenecek protokole göre ödenecek. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilen hükümlülerin tedavileri mahkum koğuşu bulunan devlet veya üniversite hastanelerinde yerine getirilecek. Tedaviye yönelik işlemler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik altında ve koşullu salıverilen hükümlüler için ise denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilecek.

Tedavinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile uygulanan tedavi ve süreç hakkındaki bilgiler 6'şar aylık süreler ile kurum müdürlükleri tarafından sağlık kurumundan istenecek. Süresi içerisinde başvurmadığı veya tedaviye uymadığı tespit edilen hükümlüler hakkında işlem yapılacak.
Hükümlülere, yeniden cinsel suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan tedavi ve iyileştirme programları ile grup çalışmalarına veya bireysel çalışmalara katılma yükümlülüğü getirilecek.

Hükümlünün, toplumun ve çocukların korunması amacıyla kişinin kişisel ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak, çocuklar ile bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışması da yasaklanabilecek.
Cihan

(CİHAN)


26 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5