"Zanlılara işkence kötü muamele yapıldığı mesnetsiz iddialardır"

ANKARA - Adalet Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ), Türkiye'de vuku bulan darbe girişimi sonrası yapılan gözaltı uygulamaları kapsamında, zanlılara işkence ve kötü muamele yapıldığı yönündeki açıklamasının, gerçek dışı mesnetsiz iddialar olduğunu bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, UAÖ'nün darbe girişimi sonrası yapılan gözaltı uygulamaları kapsamında, zanlılara işkence ve kötü muamele yapıldığını iddia ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin savunucularından biri olduğunu iddia eden UAÖ’nün söz konusu açıklamasında, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın silah zoruyla indirilmesi, TBMM’nin feshi ve Anayasanın yürürlükten kaldırılması amacıyla yapılan darbe teşebbüsü sırasında demokrasinin temeli olan TBMM'nin bombalanması, tankları durduran sivil halka ateş edilmesi, yüzlerce sivil ve asker ve polisin ölümü ve yaralanması konusunda hiçbir değerlendirme yapmaması, bu darbeyi ve darbeyi gerçekleştirenleri kınayıp eleştirmemesi, tarafsız ve objektif olmadığını göstermektedir."

"GÖZALTI İŞLEMLERİ İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN"

"Gözaltına alınanlara yönelik işkence iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, olağanüstü hal koşullarında dahi yakalama ve gözaltı işlemleri öncelikle insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ayrıca, Cumhuriyet savcıları tarafından gözaltı merkezleri sürekli denetlenmektedir. Gözaltı merkezleri dahil bireylerin özgürlükten mahrum bırakıldıkları tüm mekanlar her zaman gerek ulusal kurum ve kuruluşlar, gerekse taraf olunan sözleşmeler doğrultusunda başta Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve bağımsız gözlemcilerin ziyaretlerine açık bulunmaktadır. Kaldı ki Türkiye işkenceye sıfır tolerans politikasının bir sonucu olarak işkence suçu için zaman aşımını kaldırmış dünyadaki ender ülkelerden biridir.Söz konusu açıklamada herhangi bir delil ileri sürmeksizin gözaltındakilere yönelik tecavüz girişiminde bulunulduğuna yönelik iddialar da tamamen hayal mahsulü ve iftiradan ibarettir."Cihan

(CİHAN)


25 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5