Sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşma oranları belli oldu

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi ve hizmet sektörleri ile ilgili bir araştırmanın detaylarını açıkladı. 2014‘ü kapsayan, yoğunlaşma oranlarını ele alan araştırma dahilinde girişimler 525 sınıfta değerlendirildi. Buna göre yoğunlaşma 95 sınıfta çok yüksek, 80 sınıfta yüksek, 106 sınıfta orta, 244 sınıfta ise düşük derecede gerçekleşti.

İmalat sanayii sektöründe faaliyet sınıflarının yüzde 22,7’sinde çok yüksek derecede yoğunlaşma gözlendi. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki sınıfların yüzde 70,3’ünde, inşaat sektöründeki sınıfların yüzde 76,2’sinde düşük derecede yoğunlaşma görüldü.

Madencilik ve taşocakçılığındaki sınıfların yüzde 42,9’unda, ulaştırma ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 33,3’ünde yoğunlaşma çok yüksek oldu.

Araştırmada girişimlerin yüzde 39,1’i toptan ve perakende ticaret, yüzde 15,3’ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,4’ü imalat sanayii faaliyeti yürüttü. İmalat sanayii bölümünde elde edilen cironun toplam ciroya oranı yüzde 28,8’e denk geldi. Toptan ve perakende ticaretinden elde edilen cironun toplam ciroya oranı ise yüzde 41,7 olarak ilan edildi.

Araştırma yapılırken oranı 30’dan az olanlar düşük derecede yoğunlaşma, 30-50 arası olanlar orta derecede yoğunlaşma, 50-70 arasındakiler yüksek derecede yoğunlaşma, 70’in üzerindekiler ise çok yüksek derecede yoğunlaşma olarak kabul edildi.
Cihan

(CİHAN)


25 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5