FETÖ’cü kamu görevlileri vergi suçunu sümen altı etmiş

İSTANBUL - Kanlı darbe girişiminin sorumlusu Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili kamu görevlilerinin vergi suçunu sümen altı ettiği belirlendi.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), Antalya’da örgüte bağlı Demre Ufuk adlı eğitim kurumunu 2014 Aralık ayında büyüteç altına aldı. Araştırmalar ile kurumda toplanan himmet paralarının kayda alınmadığı saptandı. Ardından bir suç duyurusu raporu ortaya kondu. Raporda izinsiz yardım toplandığı, toplanan yardımların bir bölümünün şirket ortaklarınca ödenmiş gibi sunulduğu belirtildi. Ayrıca himmetlerin bir bölümünün sermayeye ilave edilerek ortakların mal varlığına geçirildiğine işaret edildi.

Vergi müfettişlerinin raporunda Demre Ufuk'un yöneticileri ve mali müşavirinin eğitim kurumunun defter ile kayıtlarında hile yaparak hakiki olmayan veya ilgisiz bireyleri mükellef yaptıkları ifade edildi.

HİMMET PARALARINI ZİMMETLERİNE GEÇİRMİŞLER

Müfettişler, kayıtları ele alırken ‘talebe konaklama yeri’ olarak inşa edilen binanın maliyetinin halktan toplanan paralarla karşılandığını da belirledi. Rapora göre halktan toplanan himmetler, şirketin kayıtlarına ortaklarca ödenmiş gibi sunuldu. Sermayeye ilave edilmesi ile toplanan paraların şirket ortaklarının zimmetine geçirildiği müfettişlerce yazıldı. Tüm bu faaliyetlerin şirketin ortaklarından A.Ç.’nin haberi olmadan yapıldığına temas ediliyor. A.Ç., müfettişlere verdiği ifadede "Bu kayıtlardan haberim yoktur. 2013’te ben kendi gelirimden şirkete herhangi bir para koymadım. Ödünç verdiğim paralar oldu ama daha sonra geri aldım. Bu kayıtlarında neye dayanarak tutulduğunu bilmiyorum. Şirketin ortağıyım ama ne oranda hissem var bilmiyorum. Bunu da müfettişlerden duyuyorum" dedi.
27 Mart 2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında bir üyeye ait 170 hisse A.Ç’ye devredildi. Ancak A.Ç., müfettişlere bundan haberinin olmadığını beyan etti. ; "Şirketin yönetim kurulu toplantısında karar aldığımızı hatırlıyorum. Ama böyle bir hisse devri olduğunu hatırlamıyorum. Okumadan imzalamışız. Şirket ortağı olduğumu biliyorum ama şirkette bu kadar hissem olduğunu sizden duyuyorum" açıklamalarını yaptı.

Müfettişlerin 11 ay alan araştırmalarının ardından doğan vergi kaçakçılığı raporları VDK’nın sistemine yüklendi. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ise FETÖ/PDY ile ilgili yazılan mükellef kurumunun faaliyetine dair vergi suçu raporunun 17 Mart 2016 tarihinde müfettişlere gönderilen talimat ile yeniden ele alınmasını talep etti. Müfettişler ise 13 Mayıs 2016 tarihli komisyona verdiği cevapta ortada suç olduğunu ısrarla vurguladı. FETÖ/PDY ile bağlantılı kamu görevlileri karşı yazıda "Şirket tarafından bir kısım mal ve hizmet alımlarının bedel ödemeden yapılmasına rağmen şirket ortaklarınca şirkete konulan nakit parayla ödenmiş gibi muhasebeleştirildi. Daha sonra bu tutarların sermayeye ilave edildiği tespit edildi. Öğrenci yurdu yapımı için halktan toplanan paralar ortaklar cari hesabı kullanılarak şirkete aktarılmış, yani aklanmıştır. Mevcut deliller karşısında suçun olmadığı yönünde bir sonuca varmak mümkün değildir.” yanıtını vererek, müfettişlerin raporlarına direndi.

FETÖ’CÜ KAMU GÖREVLİLERİ: RAPORU RAFA KALDIRIN

Bürokratlar sonrasında da raporun rafa kaldırılmasını talep etti. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu’nun 27 Mayıs 2016 tarihinde müfettişlere gönderdiği karar tutanağında “Mükellef kurumun faaliyetlerine dair yaptığınız belirlemeler ile 213 sayılı V.U.K’un 359 ncu (vergi kaçakçılığı) maddesinde yer alan kanunların illiyet bağı olmadığından vergi suçu raporunun kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi. Komisyona tekrar itiraz edilemediği için müfettişlerin FETÖ’ye yönelik raporu iptal edilmiş oldu.

Müfettişlerin vergi kaçakçılığı raporunun sümen altı edilmesi, FETÖ/PDY’nin bürokraside rolüne işaret ediyor. Antalya’da vuku bulan bu olay vergi suçu soruşturmalarının, üstatlık nüfuzunu kullanarak bürokratik oligarşi eliyle nasıl sekteye uğratıldığının çarpıcı bir örneği.
Cihan

(CİHAN)


23 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5