Kadir Topbaş, BM'de konuştu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, New York'ta düzenlenen
“BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu”na ana konuşmacı olarak katıldı. Topbaş, küresel terör, göç ve iklim değişikliği gibi sorunlara ancak yerel yönetimlerle işbirliği içinde çözüm bulunabileceğini söyledi.

BM ve merkezi hükümetlerin yerel yönetimlerle işbirliği yaparak arzu edilen hedeflere ulaşılabileceğine vurgu yapan Kadir Topbaş, yerel yönetimlerin son yıllarda BM tarafından dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadir Topbaş, BM’de kabul edilen 2030 Gündemi’nin Habitat III yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde belirtilen ulusal stratejilerde yerel politikaların da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Kadir Topbaş, kapsayıcı ortaklıkların kurulması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ortaya koyduğu sorunlar olduğunu belirten Topbaş, "Biz bu sorunlarla zaten her gün uğraşıyoruz. Çok önemli bir rol oynuyoruz. Zira vatandaşların güvenliği, sağlığı ve refahından sorumluyuz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili ulusal stratejiler var. Bu stratejilerde, yerel politikaların da dikkate alınması gerekir. Hassas grupların olduğu bölgeler, ancak bu şekilde ele alınabilir. Yoksulluğun yoğunlaştığı alanlarla ancak bu şekilde ilgilenebiliriz. İşte bunlar, somut sonuç almamız gereken alanlar." dedi

KAPSAYICI TAKİP VE İNCELEME SİSTEMLERİ

Tabandan tepeye doğru ilerleyen bir süreci benimsediklerini söyleyen Topbaş, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini bu şekilde uygulayacaklarını belirtti ve ekledi. "Ancak bir sorun var. Ulusal, bölgesel ve küresel politikaların oluşturulmasında bizler daha fazla dikkate alınmalıyız. Küresel ve ulusal politikaların alt ulusal kademeyi nasıl etkilediği düşünülmelidir. İnsanların küresel sıkıntılardan nasıl etkilendikleri dikkate alınmalı. Hedeflerin uygulanışı itinayla takip edilmeli. Sadece ülkelerin katkılarıyla yetinilmemelidir. Farklı kent ve bölgelerin görüşleri ve ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Ancak bu şekilde tüm aktörleri sisteme dahil ederek başarıya ulaşabiliriz."

ULUSAL SÜREÇLERE KATKI VE DAHİL OLMA
Yerel yönetimlerin sahada politika değiştirme kapasitesine sahip olduğunun altına çizen Topbaş, " Ulusal yönetim incelemelerinde bunun dikkate alınması gerekir. Yerel ve bölgesel yönetimler, ulusal yönetimlerin stratejik ortağı. Dengeli ve kapsayıcı bölgesel kalkınmayı destekleyebiliyoruz. Kuvvetli bir kentler ağı sistemiyle sosyal uyumu sağlayabiliyoruz. Bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltabiliyoruz. Bu amaçla, uygulama strateji ve eylemlerimiz uyumlu olmalı. Bütün ülkelerde uyumlu ve verimli sonuçları, ancak bu şekilde alırız. Yerel ve alt ulusal yönetimler, ulusal düzeyde paylaşımı artırabilir. Bilgilerini ve inovatif deneyimlerini, bu düzeyde paylaşabilir." dedi.


KÜRESEL İNCELEMELERE KATKI
Detaylı gönüllü incelemeleri alt ulusal kademede teşvik edeceklerini belirten Topbaş, şunları söyledi.
" Böylelikle, küresel rapor sürecine katkıda bulunacağız. Bütün dünyadan yerel yönetimlerin farklı stratejilerini inceleyeceğiz. Bu stratejiler arasında kıyaslama yapabileceğiz. Sorunlar, sonuçlar ve örnek çalışmalar bir yerde toplanabilir. Bunlar Yüksek Düzeyli Siyasi Foruma sunulabilir. Dolayısıyla, sürece önemli bir müşterek katkı olur. Ağ ve birliklerimiz, düzenli olarak toplanma ihtimalini de araştırıyor. Toplantılar Yüksek Düzeyli Siyasi Forumların öncesinde düzenlenecek. Konferanslar yoluyla alt ulusal düzeyde uygulama incelenecek. Böylelikle Hedeflerin Küresel İnceleme sürecine katkıda bulunulacak. Bunu, BM’nin ve ilgili Üye Devletlerin desteğiyle yapacağız."

" Bu tür forumlardan sonra yayımlanacak deklarasyonlarda, yerel ve alt ulusal rollere yeterince atıfta bulunmalıyız." diyen Kadir Topbaş,"Son üç senedir çeşitli vesilelerle dile getirdim. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Temsil ettiğimiz kitle, bu sürece yapıcı bir katkıda bulunmaya hazırdır. Kentler dinlenirse, vatandaşın gerçek ve acil ihtiyaçları dinlenmiş olur." dedi.Cihan

(CİHAN)


15 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5