İTO Başkanı: İnşaat, 200 sektörü harekete geçiriyor

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, inşaat faaliyetlerinin 200 sektörü harekete geçirdiğine işaret etti. Çağlar, sektörün milli gelir içindeki payının da yüzde 15'i bulduğunu bildirdi.Çağlar, basın toplantısı ile ‘İnşaat ve Gayrimenkul 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı’nı tanıttı. Toplantıda inşaat ve gayrimenkul sektörünü değerlendirerek gelecek hedeflerini paylaşan Çağlar, yapı faaliyetlerinin arttığına işaret etti. İnşaat sektörünün küresel ölçekte ve olağanüstü bir hızla büyümeye devam ettiğini ifade eden İTO Başkanı, şunları söyledi:

"Şunu ifade etmem gerekir ki İnşaat Sektörünün küresel büyüklüğü 7,2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Önümüzdeki 10 yılda da sektörün yılda ortalama yüzde 5,2 oranında büyümesi hedefleniyor. 10 yıl sonra sektörün hacmi tüm dünyada 12 trilyon dolarlık bir hacme sahip olacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı, ekonomik büyüme, kentleşme dinamikleri, az gelişmiş ülkelerdeki altyapı ihtiyacı dünyanın önde gelen inşaat ve gayrimenkul projelerini gerçekleştiren Türk iş adamları için büyük bir fırsat alanıdır. Gayri Safi Milli Hasıla içinde sektörün toplam payı yüzde 15'e ulaştı. Türkiye'deki toplam istihdamın da yüzde 7,2'sini inşaat sağlıyor. Bu sektör kendisine bağlı 200 sektörü harekete geçiriyor. Üstelik olaya bu açıdan bakıldığında milli gelir içindeki payı yüzde 30 seviyelerine ulaşmakta."

İbrahim Çağlar, konut satışlarının yıllık bir milyon seviyesini üstüne çıktığını belirtti. Bu yılın ilk beş ayında satılan konut sayısı 525 bine yaklaştığının altını çizen Çağlar şöyle konuştu:

"Konut kredisi kullanımı da geçen yıl itibariyle yüzde 16 arttı. Sadece yurt içi açısından değil sektörün küresel bağlantıları da her geçen yıl daha da gelişti ve büyüdü. Günümüzde Türk Müteahhitlerinin yurt dışındaki iş hacmi; 108 ülkede 8.600 ün üzerinde projede, 325 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Dünyanın en büyük müteahhitleri arasında 43 müteahhidimiz var. Bu açıdan dünya ikincisiyiz. Ciro olarak da 29,2 milyar dolarla Türk müteahhitleri İtalya’dan sonra dünya sekizincisi. Hem yurtdışındaki yatırımlar hem de ülke içindeki mega projeler dünyada eşine az rastlanır bir know how birikimi de sağladı. Şu anda dünyada TOKİ kadar deneyim ve bilgi birikimine sahip başkaca bir kamu kurumu yok. İstanbul'daki KİPTAŞ da bu açıdan çok büyük bir değer."

2030 YILINA KADAR DÜNYADA 57 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI YAPILACAK

‘İnşaat ve Gayrimenkul 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen hedeflere değinen Çağlar, "Şimdi asıl mesele sektördeki; Güçlü altyapıyı, İş yapma azmini, Küresel fırsat alanlarıyla daha sağlam şekilde birbirlerine bağlamaktır. 2030 yılına kadar olan süreçte tüm dünyada 57 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yapılacak. Müteahhitlerimiz, bu fırsat kapılarını açmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik eylem planımız çerçevesinde 2023 yılına kadar; Gayrimenkul Geliştirme Proje Tasarım, Yazılım ve Danışmanlık, İnşaat Taahhüt, İnşaat Malzemesi Üretimi, Proje Yönetimi alanlarında mevcut küresel ölçekli markalarımızın üstüne yenilerini eklemiş olmakla kalmayacağız. Aynı zamanda sektördeki küresel iş yapma becerilerimizi ve rekabetçiliğimizi de ileriye taşıyacağız. O nedenle hem kamunun hem de bizzat sektörün kendisi el ele şekilde hareket ettiği müddetçe bu işi başarabiliriz."

İTİO'nun inşaat sektörü ile ilgili eylem planında yer alan belli başlı öneriler şöyle:

- İnşaat ve gayrimenkul sektöründe kullanılan veriler, katmanlar halinde (kadastro, imar, altyapı, elektrik, su, kanalizasyon gibi) üç boyutlu olarak saklanmalı. Sistem gayrimenkul kimlik numarası ile çalışmalı ve internetten erişime açılmalı.
- Güncellenen reel değerler baz alınarak alım-satım harç oranları daha düşük seviyelere indirilmeli.
- Lisanslı emlak danışmanlığı kanunu çıkarılmalı. Gayrimenkul pazarlama sistemi ve aracıların yasal zeminde çalışmaları sağlanmalı.
- Teknik müşavirlik ve yapı denetim sigorta sistemi kurgulanmalı.
- Firmalara yurt dışında finans sağlanması maksadıyla devlet destekli ihtisas bankası kurulmalı.
- İnşaat tamamlama sigortasında reasürör bulunmuyor. Bu konuda devlet desteği sağlanmalı.
- Sigorta poliçeleri ile kullanılan konut teminatlı krediler için ikincil piyasalar üzerinden sektöre yeni kaynak oluşturulmalı.
- Haksız rekabeti denetleyecek ve firma şikayetlerini karara bağlayacak etik kurul ve üst kurul oluşturulmalı.
- Şirketler tarafından Ar-Ge ve inovasyon bütçesi ayrılmalı. Vergiden muafiyet sağlanmalı.
- Firmaların kurumsal gelişimleri için yapacakları yatırımlarda 'Turquality' benzeri finansman destek programları olmalı.
- Sektörün kendi gücü doğrultusunda rekabetten uzak daha rahat markalaşabileceği hedef pazarlar (Asya, Afrika gibi) ve ülkeler tespit edilmeli, özellikle buralara yoğunlaşılmalı.
Cihan

(CİHAN)


14 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5