Unesco Toplantısı'nda İstanbul Bildirgesi kabul edildi

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleşen UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Oturumu'nda Dünya Mirasının Korunmasına Dair İstanbul Bildirgesi, kabul edildi.

Komite toplantısında gündeme geçilmeden önce üye komite ülke temsilcileri, terör saldırısına maruz kalan Türkiye ve diğer tüm ülkelere baş sağlığı dileklerini iletti. Terörün, insan hayatı ve dünya kültür mirasına verdiği zarar karşısında Türkiye'yi desteklediklerini vurguladı. Komite toplantısında, Dünya Mirasının Korunmasına Dair İstanbul Bildirgesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Bildirgenin tam metni şu şekilde;

"Kültürel ve doğal mirasın, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra hakların değerleri, kimlikleri ve bellekleri için taşıdığı büyük önemin tamamen bilincinde olarak;

Kültürel mirası, diyalog ve karşılıklı anlayışın gücü olarak kullanmaya, insanlığın ortak geçmiş bilinci ile entelektüel ve manevi dayanışmasını Unesco Anayasası ruhuyla uygun çerçevede barışın kalıcı tesisi için ileri taşımaya tamamen kararlı olarak;

Unesco'ya, anayasası ile verilen kitaplar, sanat eserleri ile tarihi anıtlar ve bilimden oluşan dünya mirasını muhafaza etme ve koruma görevini hatırda tutarak;

Unesco'nun kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin müktesebatını dikkate alarak;

İlgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul Kararlarını, özellikle 2199 (2015) ve 2253 (2015) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarını hatırlatarak;

Kültürün ve kültürel çeşitliliğin barışçıl ve kapsayıcı toplumlarda ve sürdürülebilir kalkınmadaki önemli rolünü tanıyan ve destekleyen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde kültüre yapılan atıfları memnuniyetle karşılayarak;

2015 Dünya Mirası hakkında Bonn Bildirisi'nin kültürel ve doğal mirasın uluslararası düzeyde korunmasını güçlendirme taahhüdünü yeniden tasdik ederek;

Afrika Dünya Mirasının Sürdürülebilir Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Korunmasına Dair 2016 Ngrongoro Bildirisi'ni memnuniyetle karşılayarak;

Dünya genelinde kültürel mirasın yok edilmesi ve özellikle, kültürel mirasa yönelik kasıtlı saldırıların artması karşısında ciddi kaygılarını ifade ederek;

Kültürel çeşitliliğin elzem olduğunu ve insanlığın ortak kültürel mirasının zenginliğine katkıda bulunduğunu ve dolayısıyla, saygı duyulması, kutlanması ve korunması gerektiğini vurgulayarak;

Dünya Mirasına ciddi tehdit oluşturan yasa dışı kazıların yanı sıra tarihi eserlerin yağmalanmasından ve yasa dışı ticaretinin artmasından ciddi biçimde kaygı duyarak;

Miras alanları üzerinde, iklim değişikliği, çevresel tehlikeler, sosyal ve ekonomik baskının artması gibi olumsuz etkilerin mevcudiyetinin farkında olarak;

Genel Direktör tarafından başlatılan #Unite4Heritage için Küresel Koalisyon kampanyasına bağlılığımızı yenileyerek;

1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin olağan yıpranmadan kaynaklanan tahribatın ötesinde tehdit altında bulunan dünya kültürel ve doğal mirasının korunması için en etkin uluslararası araç olduğunun tamamen bilincinde olarak;

Sözleşme'nin gerektiği gibi uygulanmasını engelleyen Dünya Miras Fonu'nun sürdürülebilirliğini tehdit eden mali ve insani kaynaklarının yetersizliği gibi kısıtlamaların da farkında olarak;

Tüm Taraf Devletleri, mirasın muhafazası alanında niteliği değişen ihtiyaçlara daha iyi cevap vermek için kararlı bir şekilde yenilikçi ve etkili çözümleri değerlendirmeye davet ederiz;

Taraf Devletleri, daha fazla vakit kaybetmeksizin, Sözleşmenin tam ve sağlıklı uygulanmasını teminen bütçe ve bütçe dışı yollarla mali katkıda bulunmaya kuvvetle teşvik ederiz;

Tüm Taraf Devletlere, Üstün Evrensel Değere sahip kültürel ve doğal mirası ulusal ve uluslararası düzeyden koruma ve gerektiğinde bu yönde tüm uygun yasal önlemleri alma yükümlülüklerini hatırlatırız;

Taraf Devletleri, kültürel ve doğal mirasın korunmasını politika oluşturma süreçleri ve güvenlik stratejileri ile bütünleştirmeye çağırırız;

Güçlendirilmiş uluslararası işbirliği Sözleşmesi'nin özünde yer aldığından, daha uyumlu uzmanlık ve kaynak paylaşımına dayalı bir yaklaşımı sağlayan tutarlı ve kayda değer bir uluslararası işbirliği mekanizması çağrısında bulunuruz;

Taraf Devletleri, kültürel ve doğal miras alanlarının, özellikle Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil olanların korunmasına ve restorasyonuna yönelik kararlı girişimlerle desteklenen pro-aktif politika uygulamaya çağırırız;

Tüm Taraf Devletleri UNESCO'nun kültür sözleşmeleri arasındaki sinerjilerin daha iyi arttırılması yollarını düşünmeye ve biyoçeşitlilik sözleşmeleri arasındaki sinerjileri iyileştirmek için devam etmekte olan işbirliğini sürdürmeye davet ederiz;

Bu Bildiri'nin hedeflerini desteklemeyi ve uygulamayı oy birliğiyle taahhüt ederiz."Cihan

(CİHAN)


11 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5