Palandöken'den esnaf ve sanatkar için emeklilik önerisi

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkara da sigortalı olabilme hakkı verilmesini istedi.

Yazılı bir açıklama yapan Palandöken, "Esnaf ve sanatkarın yaşadığı sorun halen net olarak çözüme kavuşamadı. Yasal olarak hak arayanların artması mahkemelerin iş yükünü artıracaktır. Sigortalılık için aranan şartlar dikkate alınmak suretiyle, Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olan, esnaf ve sanatkarlarımızın emekli olabilmeleri için, 4 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenleme yapılması büyük bir ihtiyaçtır" dedi.

Palandöken, 1479 sayılı kanunun, esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlara, sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini hükme bağladığını belirterek, "Gerek kişilerin zamanında Bağ- Kur kaydını yaptıramaması, gerekse SGK'nın etkili şekilde re’sen kayıt işlemi yapamaması sonucu kimi esnaf ve sanatkar mağdur olmuştur. Bugün emekli olamayan, emeklilik tarihi uzayan çok sayıda iştirakçi vardır. Esnaf ve sanatkarlarımız konuya ilişkin olarak haklarını yasal yollardan aramaktadırlar. Bu durumda mahkemelerimizin yükü artmaktadır. 4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı olan, oda kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ- Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıklarının 4 Ekim 2000 tarihinden önce başlatılabilmesine olanak sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç vardır. Soruna kanun değişikliği ile çözüm getirilmesi sosyal güvenliğin ve anayasanın ruhuna da uygun olacaktır" diye konuştu.Cihan

(CİHAN)


11 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5