Kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor

İSTANBUL - Bir araştırmaya göre dünya genelinde kadın girişimciler 2015’te erkek girişimcilerden daha fazla istihdam yarattı. 2 bin 700 girişimcinin görüşüne başvurulan araştırma, kadın girişimcilerin 2016 yılında şirketlerinin işgücünde yüzde 10,9 artış yaşanacağını öngördüklerini ortaya koyuyor. Erkek girişimciler ise iş gücünde gelecek yıl yüzde 8,3 seviyesinde bir yükseliş görülmesini bekliyor. Bununla birlikte kadınların yüzde 43’ü, erkeklerin ise yüzde 39’u 2015’te tahminlerinin üzerinde işe alım gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER DAHA FAZLA İŞE ALIM YAPIYOR

Araştırma da genç girişimcilerde istihdam yaratma seviyesinin daha da yüksek olduğuna işaret ediyor. 35 yaşın altındaki genç kadın girişimciler önümüzdeki yıl işgücünde yüzde 16 yükseliş görüleceğini öngörürken, yüzde 56’sı geçen yıl tahminlerinin üzerinde işe alım yaptığını ifade ediyor. Genç erkek girişimcilerde ise bu oranların sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 56 seviyesinde olduğu gözleniyor.

Girişimcilerin küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre daha iyimser olduklarını gösteren araştırma, işe alım eğilimlerinin de büyük şirketlere kıyasla iki kat daha yüksek olduğuna temas ediyor. 12 önemli piyasadan girişimcilerin katıldığı anketin sonuçları; katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 59) önümüzdeki 12 ayda total işgücünde artış görüleceğini öngördüğünü ortaya koyuyor. 2015’te bu oran yüzde 47 seviyesindeydi. Öte yandan büyük şirketlerin sadece yüzde 28’i gelecek yıl işgücünde genişleme yaşanmasını bekliyor.

Küresel istihdamda 2016’da kaydedilmesi öngörülen değişimler göz önüne alındığında; girişimciler işgücünün yüzde 9,3 büyüyeceğini tahmin ederken, işe alacakları kişilerin yüzde 12’sinin ilk kez çalışma hayatına giren genç bireyler olacağını öngörüyorlar.

Hindistan (yüzde 14,5) ve Brezilyalı (yüzde 19) girişimciler işgücünde büyüme anlamında en yüksek beklentiye sahip ülkeler olurken, Çinli girişimcilerin tahmini yüzde 8,5 ile ortalamanın altında kalıyor. Birleşik Krallık’taki girişimcilerin istihdamda yaşanacak artışa ilişkin beklentisi yüzde 10,5 iken, Fransa’da yüzde 10, ABD’de yüzde 10, Avustralya’da yüzde 9, Kanada’da yüzde 7 ve Almanya’da yüzde 3 seviyesinde olduğu görülüyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi (yüzde 5), Japonya (yüzde 3) ve Sahraaltı Afrika’daki (yüzde 1) girişimcilerin ise önümüzdeki yıl için işgücünde artış öngörülerinin görece düşük olduğu görülüyor.

GİRİŞİMCİLER KONVANSİYONEL RAKİPLERİNE GÖRE DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Faaliyet gösterdikleri sektörde kuralların bir kısmını veya tamamını değiştiren girişimciler ile yeni bir ürün veya hizmet geliştiren inovatif girişimcilerin iş gücü konvansiyonel rakiplerine göre çok daha hızlı bir artış gösteriyor. Sektörel kuralları değiştiren girişimciler, anket katılımcıların yüzde 17’sini oluşturuyor ve önümüzdeki 12 ayda işgüçlerini genişletme ihtimalleri konvansiyonel rakiplerine göre yüzde 58 daha yüksek. İnovatif girişimcilerde ise bu oranın yüzde 95 olduğu görülüyor.

Son 12 ayda büyüme kaydeden girişimcilerin yüzde 46’sı ise organik büyümenin başarılarının anahtarı olduğunu belirtiyor; girişimciler, birleşme ve satın alma faaliyetlerine odaklanmak yerine önceliği yeni ürün ve hizmet geliştirme, yeni müşteri çekme ve vasıflı yetenek istihdam etmeye verdiklerini ifade ediyor. Araştırmaya katılan girişimcilerin sadece yüzde 15’i birleşme ve satın alma faaliyetlerinin bir öncelik olduğunu ifade ediyor. Öte yandan büyük şirketlerde bu oranın yüzde 40 seviyesinde olduğu görülüyor.

Cihan

(CİHAN)


11 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5