Et ve Süt Kurumu'ndan 100 bin sığır ithalatı

İSTANBUL - Et ve Süt Kurumu'nun tek ihale ile 100 bin baş besilik sığır ithal edeceği belirtildi. Bakanlar Kurulu tarafından 31 Aralık 2016 tarihine kadar sıfır gümrükle 400 bin baş besilik sığır ithalatı yetkisi verilen kurumun, ilk ithalatı Avrupa Birliği ve Güney Amerika ülkelerinden yapacağı ifade edildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan ihale ile ilgili yayınlanan duyuruda tek ihale ile ithalatı gerçekleştirilecek 100 bin baş sığırın 50 bin başının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden diğer 50 bin başı ise Güney Amerika'dan yapılacağı bildirildi. Et ve Süt Kurumu böylece tek ihale ile 100 bin baş sığır ithalatı ile ilk olma özelliği taşıyor.

Açıklamaya göre yapılacak ihale ile Güney Amerika ve AB ülkelerinden deniz yoluyla ithal edilecek besilik sığırlar Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Trabzon'daki limanlara teslim edilecek. AB ülkelerinden kara yolu ile yapılacak ithalatta ise ithal sığırların Edirne Kapıkule Gümrüğü'ne teslimatı yapılacak. Hayvanlar teslim yerindeki gümrük tartısı ile tartılacak. İhale şartnamesine göre ithal edilecek besilik sığırlar Angus, Hereford, Brangus, Limuzin ve Şarole ırkından olacak.

Duyuru da Güney Amerika ülkelerinden 50 bin baş ve Avrupa Birliği ülkelerinden 50 bin baş besilik sığır ithalatının verilen toplam süreyi aşmamak kaydıyla 25 bin başlık partiler halinde yapılacağı kaydedildi. İthalat için yapılacak ihaleye son teklif verme tarihi 18 Temmuz günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

İhaleye teklif vereceklerden istenen belgeler şöyle:

• İsteklinin ihracatçı ülkede üretici veya üretici birliği olduğunu gösteren belge

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü

• Teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza sirküsü

• Teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesi

• Standart forma uygun teklif mektubu

• Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair dekont
Cihan

(CİHAN)


11 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5