Karadenizli yatırımcı yeni teşvik paketini memnuniyetle karşıladı

İSTANBUL - Karadenizli İşadamları Derneği (KAİAD) Başkanı Murat Camadan, yeni teşvik paketinin Türkiye ekonomisini ivmelendireceğini vurguladı.
Camadan, ayrıca paketin bir an evvel uygulamaya girmesi temennisinde bulundu.

Camadan, şunları dile getirdi:

“Uygulamada tam olarak nasıl olacak henüz bilmiyoruz ancak bizi ilgilendiren önemli kısımları bulunuyor. Şehit yakınlarının kamuda işe alımının kolaylaştırılması, terörden etkilenen KOBİ'lere kredi imkanının sunulacak olması ve terörün yaralarının sarılması yönünde atılacak adımlar, dernek olarak bizim çok önem verdiğimiz ve hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Tarımsal yatırımlarda özellikle binalardan 5 yıl, arazilerinden ise emlak vergisi alınmamasının Karadeniz gibi tarım bölgelerine yeni yatırımların kapısını aralayacak bir müjde.”

Camadan, şöyle devam etti:

“Sanayicilerin yaptığı yatırımlarda 300 bin liraya kadar yerli makine donanımının desteklenmesini KOSGEB üzerine bırakıldı. Faizleri KOSGEB ödeyecek. Geçmişte böyle bir uygulama vardı. Şimdi yeniden yürürlüğe giriyor. Kalkınma için özel sektör girişiminin şart olduğu ancak özel sektörün finansmana erişimde sıkıntıları olduğu yine uzun süredir dile getirdiğimiz sorunların başında gelmekteydi. Eximbank kredilerinde kolaylık, teminat açıklarında Kredi Garanti Fonu desteği, dış kaynaklı sermayenin yatırımlarını hızlandıracak vergi muafiyetleri, proje temelli yatırım teşvikleri, her türlü taşınabilir menkul değerin teminat gösterilebilmesi gibi yeni düzenlemelerle yatırım ve büyüme de en önemli kısıt olan finansman sorununun hafifletileceğini değerlendiriyoruz.”

“VİZE KONUSU KRİTİK BİR SORUN”

Vize konusunun önemini anlatan Camadan “Gümrük Birliği anlaşması kapsamında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımında ülkemiz aleyhine haksız rekabet oluşturan ve bu mal ve hizmetleri sunan işadamlarının yurt dışına seyahatlerinde büyük zaman ve ekonomik kayba neden olan vize sorununu da bu teşvik paketiyle aşacağımızı görüyoruz. Vize sorununun çözülmesiyle en önemli ekonomik pazarımız olan AB pazarında işadamlarımızı daha aktif ve müteşebbis göreceğimize inanıyorum.” açıklamalarını yaptı.

Kurumlar Vergisi ile ilgili muafiyetin önemli imkanlar sunduğuna dikkat çeken KAİAD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir diğer önemli husus da, yatırımlarda proje temelli destekler verilecek olması. Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmesi ve sürdürülebilir kalkınma için katma değeri yüksek, Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknolojiye dayalı yeni yatırımların önünün açılması ve teşviki gerektiğini uzun süredir dile getiriyorduk. Orta ileri teknoloji ürün yatırımlarının tamamının 4. Bölge teşvikleri kapsamına alınması iller bazında verilen teşvikler nedeniyle iş dünyasının sıkça şikayet ettiği mevcut teşvik sisteminin önemli bir sıkıntısını ortadan kaldıracaktır.”

EKONOMİ HIZ KAZANACAK

Murat Camadan, ilaveten “İşin pozitif bakış yönü bu ki, hedef de bu doğrultuda. İnanıyoruz ki bu tür çalışmaların duran ekonominin biraz daha hızlanmasına etkisi olur. Son derece olumlu bulduğumuz yeni teşvik paketi ve atılan adımlar için iş dünyası olarak Sayın Başbakanımız başta olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyor, bu yaklaşımın iş dünyası ile birlikte sürdürülmesini temenni ediyoruz.” dedi.
Cihan

(CİHAN)


08 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5