Avukat Emin Özkurt: Talimatlardaki usule aykırı cezalar uygulanamaz

İSTANBUL - Galatasaray'da yönetiminin başta Wesley Snijder olmak üzere futbolcularına verdiği para cezalarının FIFA’dan ve TFF’den dönebileceği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin aralarında milli futbolcu Selçuk İnan’ın ve de Wesley Sneijder’in de bulunduğu 14 futbolcuya sezon bittikten çok sonra verdiği fahiş para cezaları sarı kırmızılı camiada büyük ses getirdi. Zamanlaması ve miktarlarının yüksekliği bakımından soru işaretleri uyandıran bu cezaların hukuki boyutunu ise spor hukuku uzmanı Avukat Emin Özkurt açıkladı. Özkurt, "Talimatlardaki usule aykırı cezalar uygulanamaz." dedi.

Verilen cezaların FIFA’nın talimatlarına ve de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatına, uygun olması gerektiğini belirten Avukat Emin Özkurt, şöyle devam etti:

"Kulüp tarafından, futbolcuya verilen para cezasının geçerliliği ve uygulanabilirliği için, kesilen cezalarının gerek esas gerekse de usul bakımından, FIFA’nın Talimatlarına ve de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatına, uygun olması gerekir. Aksi takdirde verilen para cezaları geçersiz olacaktır.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 24. maddesi ile kulüplerin, para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış örnekleri ile birlikte karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF’ye bildirmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Kulüp tarafından bu şartlar karşılanmış mı önce ona bakmak lazım."

"Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz, fahiş tutardaki cezaların uygulanmasının önüne geçilebilinir." diyen Avukat Emin Özkurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Galatasaray yönetim kurulunun futbolcularını disipline etmek amaçlı yönetmelik hükümlerini uygulama hakkının olduğunu belirtmiş olsak da, bir hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı şekilde ve özellikle amacı dışında kullanılmış ve bundan da başkalarının zarar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış olmasını hukuk düzeni korumaz.

Basına yansıdığı kadarıyla cezalara gerekçe olarak sezon içerisinde görülen kartlar gösterilmiştir. Ne var ki, söz konusu kartlar görüleli çok uzun bir süre geçmiştir ve hatta yeni sezonun hazırlıklarına başlanılmış durumdadır. Bu durum düşünüldüğünde cezaların asıl gerekçelerinin futbolcunun disipline edilmesinden farklı amaç taşıdığı, bu cezalarla asıl maksadın oyunculara ödenen ücretleri dengeleme ya da yolların ayrılmak istenildiği futbolcuları bu doğrultuda yönlendirme maksadı taşıdığı izlenimi uyanmaktadır ki FIFA ve TFF düzenlemeleri bu yaklaşıma olumlu bakmaz. Dolayısıyla, futbolculara verilen bu cezalar hem miktarları hem de zamanlamaları bakımından ele alındığında, konuyu ele almakla yükümlü yargı makamları tarafından hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilirse kaldırılabilinir."

"FUTBOLCULAR FIFA'YA VE TFF'YE BAŞ VURABİLİRLER"

Avukat Emin Özkurt, Galatasaray kulübünün oyuncularına verdiği ağır para cezalarına karşılık futbolcuların bu cezalara karşı FIFA’ya ve TFF’ye başvurup cezaların kaldırılmasını talep edebileceklerini iddia etti.

Futbolcuların yerli ve yabancı olmasına göre başvurularını yapabilecekleri mercii bakımından bir ayrım olduğunu belirten Avukat Emin Özkurt şunları söyledi:

"Kulüpler tarafından verilen para cezalarının geçerliliği, yukarıda belirtilen usul ve şartlara bağlanmıştır. Bu usul ve esaslara uymayan haksız ve mesnetsiz olarak verilen keyfi nitelikteki cezaların iptali için, gerek FIFA gerekse de Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yasal yollara başvurulması gereklidir.

Bu noktada yerli ve yabancı futbolcular arasında bir ayrım yapmak gerekir. Galatasaray’ın Türk oyuncularına verilen cezalar TFF’nin hukuk kurulları tarafından karara bağlanır. Türkler açısından profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan her türlü uyuşmazlık ile kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan uyuşmazlıklar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlara karşı Tahkim Kurulu'na başvurulabilir.

Galatasaray’ın Türk olmayan oyuncularına verilen cezalar ise ya FIFA’nın ilgili hukuk kurullarınca ya da sözleşmede yetkili kılınan merciiler tarafından karara bağlanır. Her iki durumda da bu cezalara karşı itiraz edecek futbolcularının güçlü hukuki argümanlarının olduğunu belirtmek gerekir."
Cihan

(CİHAN)


04 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5