Yüksek yargı düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Kanuna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Vekalet edenler hariç olmak üzere Danıştay Başkanı, başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri ise devam edecek. Üyelikleri sona erenlerden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'ca seçilenler arasından HSYK tarafından, Cumhurbaşkanı'nın seçtikleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Danıştay üyesi seçimi yapılacak.

Danıştay daire sayısı 17'den 10'a düşecek. Yargıtay'daki 46 olan daire sayısı 24'e düşürülecek. Terör davaları, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla il merkezlerindeki ağır ceza mahkemelerinde görülecek.Cihan

(CİHAN)


01 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5