Yargı paketi yasalaştı

ANKARA - Yargıtay ve Danıştay'ın yapısında değişiklik öngören Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, Yargıtay ve Danıştay'da, Başkan, Başsavcı, Başkanvekili, Başsavcıvekili ve daire başkanları dışındaki üyelerin üyelikleri kanun yürürlüğe girdiği tarihte sona erecek. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 5 gün içinde yeni Yargıtay ve Danıştay üyeleri kanunda belirtilen usullere göre belirlenecek. Yeniden seçilemeyen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, HSYK tarafından yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 10 gün içinde sınıf ve derecelerine göre uygun bir göreve atanacak.

Daha önce yaş haddinden emekli olana kadar görevlerine devam eden Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yasaya göre artık 12 yıl görev yapacak. Tasarıyla Yargıtay'ın 516 olan üye sayısı 300'e, Danıştay'ın 195 olan üye sayısı 116'ya düşürülecek. 3 yıl içinde Yargıtay'daki üye sayısı 200'e, Danıştay'daki üye sayısı da 90'a düşürülecek.
Bir kişi iki defa Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilemeyecek.

Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için gerekli olan 4 yıl Danıştay üyeliği yapma şartı, 6 yıl olacak.
Danıştay daire sayısı 17'den 10'a düşecek. Danıştay, 9'u dava, 1'i idari daire olmak üzere 10 daireden oluşacak. Toplantı ve görüşme yeter sayısı, İdari Dava Daireleri Kurulu için 15, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise 11 olacak.

Danıştay'ın temyiz merci olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlı olacak. Kanuna göre, Yargıtay'daki 46 olan daire sayısı 24'e düşürülecek.

Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için öngörülen kıdem süresi, 10 yıldan 6 yıla düşürülecek. Yargıtay Genel Sekreteri seçilebilmek için 5 yıl Yargıtay üyeliği yapma şartı kaldırılacak. Genel Sekreter, Yargıtay üyeleri arasından Birinci Başkan tarafından seçilecek. Birinci Başkanlık Kurulu, seçimden itibaren 10 gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Yargıtay üyelerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirleyecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara ilişkin soruşturmalar, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan cumhuriyet başsavcılığınca yürütülecek; davalar da suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Düzenlemeden önce bu suçlardan açılmış davalar, kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar mevcut mahkemelerinde görülmeye devam edecek. Söz konusu suçlara ilişkin başlatılan soruşturmalarda da görevsizlik kararı verilemeyecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kayyum atanan şirketlerin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin de kayyuma devredilmesi öngörülüyor.
Atanan kayyumların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları devlet aleyhine açılacak. Devlet, ödediği tazminatı görevini kötüye kullanan kayyumlara 1 yıl içinde rücu edecek.

Yargı düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından, bazı uluslararası anlaşmaları içeren kanun tasarıları da Genel Kurul'da kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, tasarıların kabul edilmesinden sonra kısa bir konuşma yaptı. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Aydın, mutluluklara ve güzelliklere vesile olan bayram günlerinin bile eli kanlı hainlerce, zorbalar ve insanlık dışı mahluklarca ülkeye ve millete zehir edilmeye çalışıldığını vurguladı. Aydın, "Bayramlarımızı, kutsal ve olumlu olan her şeyimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı millet olarak bu Ramazan Bayramı'nda da en güzel cevabı yine bizler vereceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde dimdik millet olarak karşılarında duracağız" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşimi 12 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Cihan

(CİHAN)


01 Temmuz 2016 Haberleri 1 2 3 4 5