Milletvekili Erdinç: Yapılan değişiklikler ticaret hayatını rahatlatacak

ADANA - AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' içerisinde yer alan yeni düzenlemeler ile ticaret hayatının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Tasarı içerisinde yer alan en önemli düzenlemelerin başında 'çek ve iflas erteleme' konularının yer aldığını söyleyen Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, "Ticaret yapanların karşılaştıkları sorunlardan biri iflas ertelemesidir. İcra ve İflas Kanunu'muzda yer alan iflas ertelemesi düzenlemesi ile ilgili olarak son birkaç yıldır asıl amacından saptırıldığı ve mecrasından tamamen çıkarak hiçbir şekilde amaca hizmet etmediği şeklinde eleştiriler daha sıklıkla dile getirilmeye başlanmıştı. İflasın ertelenmesi, borçlu ile alacaklıların menfaatleri arasında hassas bir dengeye dayanmaktadır. Son yıllarda bu kurum borçlunun menfaatlerini gözeten ve alacaklıların menfaatini dikkate almayan bir hale geldiğinden komisyonumuzda görüşülmekte olan tasarı ile sorunun çözümü amaçlanmaktadır." dedi.

"KARŞILIKSIZ ÇEK YAZANA ADLİ PARA CEZASI"

Diğer önemli konuların birinin de karşılıksız çek konusu olduğunu belirten Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, şöyle konuştu: "2012 yılında Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeden sonra karşılıksız çekte meydana gelen artış nedeniyle çek hamillerinin korunması için tasarıda düzenleme yapılmıştır.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan kanun tasarısının yasalaşması halinde, karşılıksız çek verenlere adli para cezası verilecek. Adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına dönüşmesi gündeme gelecek. Ancak verilen adli para cezası çekte karşılıksız kalan miktardan daha az olamayacak. Yani çekin bedeli ne kadarsa adli para cezası da o kadar olacak. Çekin ödenmesi halinde ise adli para cezası ortadan kalkmış olacak.
Ayrıca çek yaprağı üzerinde karekod uygulamasına geçilecektir. Bir şirketin yönetiminde görev yapan, adına çek düzenlenen kişi, çekleri ödenmiyorsa başka şirketin yönetiminde görev alamayacaktır. Çeki ciro eden kişi için de Merkezi Sicil Sistemi veya T.C. kimlik numarası zorunlu olacak. Karşılıksız çek veren kişi başka şirketin yönetim kurulunda olsa dahi 5 yıl çek yazamayacak."Cihan

(CİHAN)

Milletvekili Erdinç: Yapılan değişiklikler ticaret hayatını rahatlatacak

29 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5