UNICEF: 2030 yılına kadar 69 milyon çocuk ölmüş olacak

ANKARA - UNICEF, dünyadaki en dezavantajlı konumda yer alan çocukların durumuna daha fazla odaklanılmaması durumunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için belirlenen 2030 yılına kadar çoğu önlenebilir olan hastalıklar nedeni ile 69 milyon çocuğun hayatını kaybetmiş, 167 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşıyor ve 750 milyon kadının da henüz çocuk yaşta evlenmiş olacağını açıkladı.

UNICEF’in her yıl yayınladığı ana rapor olan "Dünya Çocuklarının Durumu", hükümetlerin, donörlerin, iş çevrelerinin ve uluslararası kuruluşların mevcut ihtiyaçları karşılama çabalarını hızlandırmamaları halinde dünyanın en yoksul çocuklarını nelerin beklediğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Raporda belirtildiğine göre çocukların yaşamını kurtarma, okullaşma ve insanları yoksulluğun pençesinden kurtarma gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlanmış. Beş yaş altı çocuklarda görülen ölüm hızı, 1990’dan bu yana küresel ölçekte yarıdan fazla azalma gösterirken, 129 ülkede eşit sayıda kız ve erkek çocuk okula gidiyor. Bununla birlikte, tüm dünyada yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının da 90’lı yıllarla kıyaslandığında yarı yarıya azaldığı görülüyor.

Ayrıca, bu ilerlemenin ne eşit ne de adil olduğunun altı çizilen raporda, en yoksul durumdaki çocukların beş yaşına gelmeden ölme ve kronik beslenme yetersizliğine maruz kalma olasılığı en varlıklı kesimlere mensup çocuklara göre iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Güney Asya ile Sahra Güneyi Afrika’nın büyük bölümünde hiç eğitimi olmayan annelerin çocuklarının 5 yaşına gelmeden ölme olasılıkları, ortaöğrenim görmüş kadınların çocuklarına göre 3 kat daha fazla ve en yoksul ailelere mensup kız çocuklarının henüz çocukken evlenme olasılığı da en varlıklı ailelerin kız çocuklarına göre 2,5 kat daha yüksek olduğu ifade edildi.

DURUMUN EN KÖTÜ OLDUĞU BÖLGE ; SAHRA GÜNEYİ AFRİKA’SI

Raporda, durumun en kötü olduğu bölge olan Sahra Güneyi Afrika’sında en az 247 milyon çocuk ya da her üç çocuktan ikisi çok yönlü yoksulluk içinde, yani yaşayıp gelişebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlardan yoksun bulunduğu açıklandı. Yine aynı bölgede, nüfusun en yoksul beşte birlik kesiminden 20-24 yaş grubu gençlerin hemen hemen yüzde 60’ı dört yıldan az eğitim deneyimine sahip olduğu belirtildi.

2030 YILINDA AŞIRI YOKSUL 10 ÇOCUKTAN 9’U SAHRA GÜNEYİ AFRİKASI’NDA OLACAK

Raporda öngörülene göre bugünkü eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında; çoğu önlenebilir nedenlerden dolayı 5 yaşına gelmeden yaşamını yitiren 69 milyon çocuğun yarısı, İlkokul çağında olup okula gitmeyen 60 milyon çocuğun yarısından fazlası ve, aşırı yoksulluk içindeki her 10 çocuktan 9’unun da yine Sahra Güneyi Afrika’sında bulunacak.

5 ÇOCUKTAN 2’Sİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, çocuklar açısından durumun eşitlenmesinde eğitimin oynadığı özel role rağmen okula gitmeyen çocuk sayısında 2011 yılından bu yana artış olmuşken, okula devam edenlerin önemli bir bölümünün de okullarında gerçek anlamda öğrenme fırsatına erişemedikleri saptandı. Bugün yaklaşık 124 milyon çocuk ilkokula ve orta öğretimin ilk kademesine devam edemezken, ilkokulu bitiren her 5 çocuktan neredeyse 2’si de okuma yazma ve basit aritmetik işlemleri öğrenememiş durumda olduğu belirlendi.

Rapor, en güç durumdaki çocuklara yapılacak yatırımın kısa ve uzun dönemde yararlar sağlayacağına ilişkin kanıtlara da işaret ediyor. Örneğin nakit transferlerinin çocukların okulda daha fazla kalmalarına ve eğitimde daha ileri aşamalara geçmelerine yardımcı olduğu ortaya kondu. Ortalama olarak bakıldığında, bir çocuğun eğitimde geçirdiği fazladan her yıl yetişkinlik dönemindeki kazancını yaklaşık yüzde 10 artırıyor. Yine ortalama olarak, bir ülkedeki gençlerin tamamladıkları fazladan her eğitim yılı sonucunda o ülkedeki yoksulluk oranı yüzde 9 azalmaktadır.

EŞİTSİZLİKLER KAÇINILMAZ YA DA AŞILMAZ DEĞİLDİR

Eşitsizliklerin ne kaçınılmaz ne de aşılmaz olduğunun savunulduğu raporda, en güç durumdaki çocuklarla ilgili daha iyi veriler, çocukların karşılaştıkları sorunlara entegre çözümler, eski sorunların yenilikçi yollardan ele alınması, daha eşitlikçi yatırımlar ve toplulukların süreçlere daha fazla katılımıyla sorunların çözülebileceği belirtildi.
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yüz milyonlarca çocuğa bu dünyada adil bir yaşam şansı tanınmaması yalnızca bu çocukların geleceğini tehdit etmekle kalmayacak; böyle bir durum, kuşaktan kuşağa geçen dezavantaj döngüleriyle toplumların da geleceğini tehlikeye düşürecektir. Bir tercihle karşı karşıyayız: Ya bugün bu çocuklara yatırım yapacağız ya da dünyamızın bugünkünden de eşitsiz ve bölünmüş hale gelmesine göz yumacağız."
Cihan

(CİHAN)


28 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5