Milli Eğitim Bakanı: Hedefimiz eğitimde örnek alınan ülke olmak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, insani kalkınma ve Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefinin gerçekleştirilmesinin, eğitimden geçtiğini belirtti. Yılmaz, "Eğitimin kalitesini yükselterek, eğitimde örnek alınan bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda eğitimde kapsamlı düzenlemeler içeren "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" görüşülüyor. Alt Komisyon çalışmalarının tamamlandığı Tasarı hakkında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuştu.

İsmet Yılmaz, insani kalkınma ve Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefinin gerçekleştirilmesinin, eğitimden geçtiğini belirtti. Tasarının eğitim camiasının bütününü ilgilendirdiğini ifade eden Yılmaz, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim alanı oluşturmak istediklerini vurguladı. Eğitimin kalitesini yükselterek, eğitimde örnek alınan bir ülke olmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, tasarının ayrıntılarını anlattı. Bakanlık Merkez Teşkilatı’nda Teftiş Birimi’nin yeniden yapılandırılacağını belirten Yılmaz, tasarının özel eğitim kurumlarına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler içerdiğini de ifade etti.

Başta güvenlik olmak üzere sınavların uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik düzenleme yapılacağını kaydeden Yılmaz, yurt dışı lisansüstü eğitim burslarında yaşanılan bazı mağduriyetlerin aşılmasına yönelik adımların da atılacağını söyledi. Tasarıyla mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler de yapılacağını belirten Yılmaz, "Bu başlık altında staj uygulamasından, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sürecinin bir parçası olmasına, meslek lisesindeki öğrencilerin karşılaştığı iş kazaları ve meslek kazalarının sosyal güvence altına alınmasına kadar bir çok düzenleme yer alıyor" diye konuştu.
Kamu görevlisi olarak ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi hizmet veren üniversitelerdeki personelin disiplin uygulamasına yönelik hükümlerin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına uygun olarak yeniden düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, "Düzenlemedeki amaç, yasal dayanak eksikliğinin giderilmesidir" dedi.
Cihan

(CİHAN)

Milli Eğitim Bakanı: Hedefimiz eğitimde örnek alınan ülke olmak Milli Eğitim Bakanı: Hedefimiz eğitimde örnek alınan ülke olmak

27 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5