Katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimatın linyitte gerçekleştiğini bildirdi. Kurumun 'Katı Yakıtlar, Nisan 2016' raporuna göre toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında taşkömürünün 110 bin 914 ton, linyitin 3 milyon 226 bin 427 ton ve taşkömürü kokunun 359 bin 870 ton gerçekleştiği görüldü.

Raporda teslimat miktarları; taşkömürü için 2 milyon 315 bin 873 ton, linyit için 2 milyon 958 bin 850 ton ve taşkömürü koku için 423 bin 407 ton olarak açıklandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ise yüzde 4,8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 109 iken taşkömürü kokunda yüzde 85 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının yüzde 48,1’i termik santrallere, yüzde 24,1’i kok tesislerine, yüzde 6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 85,7’si termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,2’si demir-çelik sanayine sevk edildi.Cihan

(CİHAN)


27 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5