Yatırım teşvik paketi Meclis'e gönderildi

ANKARA - Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Bakanlar Kurulu tarafında onaylanan "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

Tasarıya göre yurt dışındaki varlıklarını 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getiren gerçek kişi ya da şirketler vergiden muaf tutulacak. Bu kişi ya da kurumlar hakkında araştırma, inceleme, soruşturma, kovuşturma yapılmayacak, idari para cezası uygulanmayacak. Yıl sonuna kadar yurt dışındaki alacağı ya da taşınmazına ilişkin bildirimde bulunanlar, 1 yıllık dönemde bunun karşılığını Türkiye'ye getirirse aynı düzenlemeden yararlanabilecek.

Tasarıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılması için bazı vergi kanunlarında da düzenleme yapılıyor. Yatırımlarda damga vergisi ve harçlar başta olmak üzere işlem maliyetlerinin azaltılması öngörülüyor. Tasarıyla şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan bürokratik işlemler ve maliyetlerin azaltılarak şirket kuruluşlarının daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması hedefleniyor. Düzenlemeyle karşılıksız çeke adli para cezası yaptırımı da geliyor.
Cihan

(CİHAN)


24 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5