Bingöl Üniversitesi başarı çıtasını yükseltiyor

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi; URAP tarafından açıklanan, üniversitelerin 2016-2017 yılı akademik performans sıralamasına göre 2000 yılı sonrası kurulan 58 üniversite arasında 19. sırada, bölge üniversiteleri arasında ise ilk sırada yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) (Üniversitelerin Akademik Performans Sıralaması) tarafından, üniversitelerin 2016 yılı akademik performans sıralamaları açıklandı. Yayımlanan verilere göre Bingöl Üniversitesi, 2000 yılı sonrası kurulan 58 üniversite içerisinde 19. sırada, bölge üniversiteleri arasında ise ilk sırada yer aldı. 2009 yılında kurulan URAP, üniversitelerin başarı sıralamalarını Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynakları ve YÖK’ün kriterlerini esas alıyor.

URAP verilerinde; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, 2015 yılı doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kriterleri kullanılıyor.

Cihan

(CİHAN)

Bingöl Üniversitesi başarı çıtasını yükseltiyor Bingöl Üniversitesi başarı çıtasını yükseltiyor

23 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5