İntihar vakaları 2015'te arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2014 yılında 3 bin 169 iken 2015 yılında yüzde 1,3 artarak 3 bin 211 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 72,7’sini erkekler, yüzde 27,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Kaba intihar hızı ise 2015 yılında değişmeyerek yüz binde 4,11 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifade ile 2015 yılında her yüz bin kişiden dördü intihar etti. Kaba intihar hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il yüz binde 9,17 ile Kars oldu. Bu ili yüz binde 8 ile Ardahan ve yüz binde 7,05 ile Karaman izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 1,10 ile Çankırı oldu. Bu ili yüz binde 1,21 ile Rize ve yüz binde 1,54 ile Kilis izledi. Kaba intihar hızı yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade ediyor.

İNTİHAR EDEN KADINLARIN YÜZDE 18’İNİ 15-19 YAŞ GRUBUNDAKİLER OLUŞTURDU

İntihar eden kişiler yaş grubuna göre incelendiğinde 2015 yılında intihar edenlerin yüzde 34,3’ünü 15-29 yaş grubundakiler oluşturdu. İntihar eden kişiler cinsiyete göre incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran yüzde 18 ile 15-19 yaş grubunda bulunurken, erkeklerde ise bu oranın en yüksek yüzde 12,8 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. İntihar eden erkeklerin yüzde 33,3'ünün, kadınların ise yüzde 46'sının 30 yaşından küçük olduğu görüldü.

İntihar eden kişilerin 2014 yılında yüzde 22,2’si ilkokul mezunu iken 2015 yılında bu oran yüzde 23,7 oldu. İlkokul mezunlarını yüzde 21,4 ile ilköğretim, yüzde 20,9 ile lise ve dengi okul, yüzde 11,7 ile yüksek öğretim mezunları takip etti.

İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN YÜZDE 50,5’İ EVLİYDİ

İntihar eden kişiler medeni duruma göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar edenlerin yüzde 50,5’ini evli, yüzde 37,7’sini hiç evlenmemiş, yüzde 7,2’sini boşanmış, yüzde 4,6’sı ise eşi ölmüş olanlar.

Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, 2015 yılında intihar eden erkeklerin yüzde 54’ünün evli, yüzde 36,4’ünün hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise yüzde 41,1’inin evli, yüzde 41’inin hiç evlenmemiş olduğu görüldü.

Cihan

(CİHAN)


17 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5