Hanelerin yüzde 43,3’ünde tek kişi çalışıyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı Bütçe Araştırmasının 2014 yılı sonuçlarını yayınladı. Buna göre hanelerin yüzde 43,3’ünde tek kişi çalışırken, bu haneler toplam harcamaların yüzde 42,2’sini gerçekleştirdi.

İki çalışan ferdin bulunduğu hanelerin toplam içindeki oranı yüzde 25,8 iken, bu hanelerin toplam harcamadan aldığı pay yüzde 31,5 oldu. Çalışan ferdin olmadığı hanelerin oranı yüzde 21 iken, bu hanelerin toplam harcamadan aldığı pay yüzde 14,1'e tekabül etti.

HANEDE ÇALIŞAN FERT SAYISI HARCAMALARIN DAĞILIMINI ETKİLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, hanedeki çalışan fert sayısı, hanelerin sosyo-ekonomik durumunu yansıtıyor ve buna bağlı olarak harcama yapısı üzerinde etkili oluyor. Hanede çalışan fert sayısı arttıkça konuta ayrılan pay azalıyor. Çalışan fert bulunmayan hanelerin tüketim harcamaları içinde konuta ayrılan pay yüzde 34 iken, dört ya da daha fazla ferdin çalıştığı hanelerde bu oran yüzde 16,8 oluyor. Ulaştırma harcamalarına en çok payı yüzde 20,8 ile dört veya daha fazla ferdin çalıştığı haneler ayırıyor. Bu haneleri yüzde 20 ile iki ferdin çalıştığı haneler izliyor.
Cihan

(CİHAN)


14 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5