Adana Milletvekili Küçükcan, Cumhurbaşkanı’na rapor sundu

ADANA - AK Parti Adana Milletvekili ve AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin yurt dışında temsilinin daha etkin sürdürülmesi ve İslam karşıtlığı ile mücadelede Türkiye’nin öncü rol üstlenmesine ilişkin değerlendirme ve önerilere yer veren bir dosya sundu.

Siyasi kariyerine başlamadan önce üniversite öğretim üyeliği, SETA Dış Politika Koordinatörlüğü, AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan ve halen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Gurubu Başkanı olarak yurt dışındaki kurum ve kuruluşalar ile sürekli iletişim halinde olduğu bilinen Adana Milletvekili Küçükcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu dosyada siyaset, akademi, düşünce kuruluşları, medya ve iş dünyasında Türkiye’ye yönelik büyük bir ilgi olduğunu ifade etti. Bu ilginin, Türkiye’de sürdürülen başarılı politikalar ve projelerden kaynaklandığını belirten Milletvekili Küçükcan, sunduğu dosyada Türkiye’nin iddialarının artması, bölgesel ve küresel düzlemde kendine yeni alanlar açması, müesses nizamı eleştirmesi gibi başlıca nedenlerden dolayı son yıllarda haksız bazı eleştirilere maruz kaldığına işaret etti. Dosyada şu önerilere yer verildi:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Parlamentosu, AGİT ve İİT kanalıyla parlamenter diplomasinin imkanlarını daha etkin kullanmak amacıyla farklı siyasi gelenekleri yansıtan ülke temsilcilerini ve grup başkanlarını Türkiye’ye davet ederek siyasetçiler ve kurumlar ile bir araya getirerek doğrudan etkileşim ve hukuk oluşturulmasını sağlamak.
Türkiye’deki mevcut milletvekilleri ve önceki yıllarda vekillik yapanlardan ekipler kurarak bilhassa Batı başkentlerini ziyaret etmelerini ve muhatapları ile bir araya gelmelerini sağlamak ve teşvik etmek suretiyle parlamenterler arası diplomasiyi artırmak.

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin özel temsil misyonlar yüklenmelerini sağlamak ve yurt dışında muhataplarına Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi vermelerini ve güven artırıcı ilişkiler kurmalarını sağlamak, yatırımcıların ikna edilmesine katkılarını temin etmek.

Aydınların söylem inşasına etkisini göz önüne alarak Türkiye’deki kamu üniversitelerinin ve medya kuruluşlarının yurt dışındaki üniversiteler ve medya mensupları ile etkileşimini genişletmek ve derinleştirmek suretiyle daha çok sayıda bilim insanı, araştırmacı, öğrenci ve medya mensubunun Türkiye’ye gelişinin kolaylaştırılmasını sağlamak.
Avrupa başta olmak üzere yurt dışında çok sayıda Türk ve Müslüman yaşamaktadır. Ayrıca akraba ve soydaş toplulukların sayısı da hayli fazladır. Bu nedenle tarihi ve kültürel bağları temele alan Türk ve Müslüman diyasporası siyasetinin kurumsallaştırması; STK’lar aracılığı ile yurt dışında yaşayan Türkler, akraba topluluklar ve Müslüman diyasporaya yönelik etkinliklerin çeşitlendirilerek artırılması sağlanmalıdır."

İki yıl süre ile AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği yapan AK Parti milletvekili Küçükcan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu dosyada Batıda kaygı verici boyuta ulaşan İslam karşıtlığı ile mücadelede kurumsallaşma ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Türkiye’nin liderlik rolü üstlenebileceğini belirterek aşağıdaki önerileri sundu:

"Dışişleri Bakanlığı veya Başbakanlık bünyesinde Müslümanlara Karşı Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele birimi ihdas edilmesi, bu konudan sorumlu bir veya daha fazla sayıda büyükelçi atanması, AGİT ve BM üyeleri ve ilgili kuruluşlar ile özel/etkin ilişkiler kurulmasına katkıda bulunacak bir sekretaryanın oluşturulması önem arz etmektedir.

Türkiye’nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Müslümanlara Karşı Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele özel biriminin ihdas edilmesi, bu konuyu küresel ölçekte gündeme taşıyacak çeşitli İslam ülkelerinden büyükelçilerin atanması, İslam karşıtlığı ile mücadele özel birimin kurumsal yapısının İstanbul’da oluşturulması önem arz etmektedir."


Cihan

(CİHAN)

Adana Milletvekili Küçükcan, Cumhurbaşkanı’na rapor sundu

14 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5