Taşeron’da askerlik düzenlemesi

ANKARA -
Taşeron işçilerin merakla beklediği düzenlemede artık son aşamaya gelindi. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre 700-720 bin taşeron işçinin kamuya geçiş yapması öngörülüyor. Taslakta taşeron işçinin askere gitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için düzenleme de yapılıyor.

Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı. Düzenleme ile askere giden işçinin hak kaybına uğramaması için önemli adımlar atılıyor.

Buna göre, 1 Kasım’dan önce çalışan ve askere gitmesi nedeniyle yerine bir başka personel alınan varsa her ikisi de kadroya geçebilecek. İş akdi feshedildikten sonra dava açıp kazananların durumu da çözüme kavuşturuldu. İş davasını kazananların 1 Kasım öncesinde çalışıyor olmaları halinde işe iadesi yapılacak.
Tasarının ilk halinde 1 Kasım 2015’ten önce işe girenlerin düzenlemeden yararlanacağına yönelik ifadeler yer alsa da bu tarihten sonra işe girenlerin de kamuya alınabileceği ifade ediliyor.

Çalışmanın genişlemesiyle kamuya alınacak toplam taşeron sayısının 900 bini bulabileceği belirtilirken taşeron işçiler için 'özel sözleşmeli personel' adıyla yeni bir statü oluşturuluyor.

Tasarının komisyon ve Meclis Genel Kurulu sürecinde 1 Kasım sonrasında işe başlayanların da düzenlemeye dahil edilmemesi halinde kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 700- 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personel kamuda ‘Özel Sözleşmeli Personel’ pozisyonunda istihdam edilecek.

KIDEM TAZMİNATI'NDA HAK KAYBI OLMAYACAK

Taşeron durumunda bulunan çalışanların kıdem tazminatları, yıllık izinleri, özlük hakları, çalışma şartları, geçişle birlikte devlet güvencesinde olacak. İşçilerin kıdem tazminatında hak kaybı olmayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE SINAV ŞARTI

Düzenlemede, taşeron işçiler ile kamuda istihdam edilecek ‘Özel Sözleşmeli Personel’ pozisyonunda üçer yıllık sözleşme yapılacak. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığı da yapılacak olan sınavla tespit edilecek.

Maliye Bakanlığı’nın taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye son şeklini vermesinin ardından tasarı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Cihan

(CİHAN)


11 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5