İTHİB Başkanı Gülle: Yüzde 4,8 büyüme ümit verici

İSTANBUL - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, ilk 3 ayın büyüme verilerini olumlu karşıladı. Verilerin tahminleri aştığını anlatan Gülle, yaptığı açıklamada “Yüzde 4-4,5 bandında gerçekleşmesini beklediğimiz büyüme oranının, yaşanan tüm sosyal ve ekonomik olumsuzluklara rağmen yüzde 4,8 olarak gerçekleşmesi ümit vericidir. Ayrıca sanayi üretim endeksinden ve diğer öncü göstergelerden ikinci çeyreğe yönelik gelen olumsuz sinyalleri düşündüğümüzde büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi daha da önemli hale gelmektedir.” dedi.

Gülle, şöyle devam etti:

“Büyümenin kaynaklarına bakıldığında tüketim odaklı ve kamu harcamalarının öneminin arttığı bir değişim görülmektedir. Hane halklarının tüketimindeki artışın büyümeye katkısı yüzde 81, kamu harcamalarının katkısı ise yüzde 19,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu iki bileşenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki ağırlığına bakıldığında ise hane halkı tüketiminin 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 69,3 olan payının, 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 70,7’e; kamu harcamalarının ise 2015 ilk çeyrekte yüzde 10,7 olan payının 2016 ilk çeyrekte yüzde 11,3’e çıktığı görülmektedir. Bu bulgular tüketime dayalı büyümeyi desteklemektedir.
Yatırımlardaki gerileme diğer öncü göstergelerle birlikte geleceği yönelik olumsuz sinyal vermektedir. Gerileme yüzde 0,1 oranında gerçekleşse de yatırımların kompozisyonu dikkat çekicidir. Hem özel sektör hem de kamuda inşaat yatırımları artarken, makine ve teçhizat yatırımları azalmıştır. Özel sektörün makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 4,7’lik gerileme üretime yönelik yatırımlarda yavaşlamaya işaret etmektedir.

Sektörel detayda büyümeye bakıldığında inşaat ve imalat sanayii sektörlerinin görece hızlı büyüdüğü görülmektedir. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre imalat sanayi yüzde 5,87, inşaat yüzde 6,55 büyürken; tarım yüzde 2,7, madencilik yüzde 2,38 ve hizmetler sektörü yüzde 5,06 büyümüştür. Ancak inşaat ve imalat sanayii büyümesinde 2015 ilk çeyrekteki düşük büyüme performanslarından kaynaklı bir baz etkisi söz konusudur. 2015 ilk çeyrekte imalat sanayii yüzde 1,22 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,7 küçülmüştü. Yine de büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ana nedeninin imalat sanayii performansından kaynaklı olduğu ortadadır.
Sonuç olarak, 2016 ilk çeyrekte tüketime dayalı ve imalat sanayii sektörünün hareketlendirdiği bir büyüme performansı söz konusudur. Ülke içindeki gerginliğe ve dış ticaret kanalının büyümeye katkısını sınırlayan küresel gelişmelere rağmen gerçekleşen yüzde 4,8 büyüme piyasa için olumlu bir sinyal vazifesi görecektir. Yine de üretimde durağanlığa işaret eden göstergeleri dikkate alarak, gerekli aksiyonlar alınmadığı takdirde ikinci çeyrek ve sonrasında daha düşük büyüme oranları ile karşılaşmamız muhtemeldir.”
Cihan

(CİHAN)


10 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5