Tahkim Kurulu kararları

İSTANBUL - Tahkim Kurulu 02 Haziran 2016 günü (39) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2016/162
Tire 1922 Spor Kulübü, Fethiye Spor Kulübü ve futbolcu Hakan Çakır arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.03.2016 tarih ve E.2015/10 (Birleşen 2015/11), K.2016/166 sayılı kararına itiraz incelendi. Dosyaya taraflar arasında imzalanan sulh anlaşmalarının ıslak imzalı örneklerinin sunulduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Tire 1922 Spor Kulübü'nün şikayetinden vazgeçerek sportif ceza talebinden feragati nedeniyle UÇK tarafından;

- Futbolcu Hakan Çakır'a verilen 6 ay sportif cezanın kaldırılmasına oybirliği ile;

- Fethiye Spor Kulübü'ne verilen iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men cezasının kaldırılmasına oybirliği ile;

2- E.2016/204
Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş ile futbolcu Hakan Barış arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17.03.2016 tarih ve E.2014/16, K.2016/152 sayılı kararına itiraz incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak futbolcu Hakan Barış'tan istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının gerekçesi düzeltilerek onanmasına oybirliği ile;

3- E.2016/206
Kahramanmaraş Spor A.Ş. ile futbolcu Rıdvan Koçak arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve E.2016/27, K.2016/126 sayılı kararına itiraz incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak futbolcu Rıdvan Koçak'tan istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Başvurunun İİK.nun 67. maddesi kapsamında "icra takibine itirazın iptaline, inkar tazminatı ödenmesine ve takibin devamına" yönelik olduğu, bu haliyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun uyuşmazlığa bakmakla görevli olmadığı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun işin esasına girmeden "görevsizlik kararı" vermesi gerektiği ve Kurulun görevli olmadığı halde işin esasına girerek hüküm kurmasının isabetli olmadığı anlaşılmakla; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevsizliğine oybirliği ile;

- Taraflarca Kurulumuz ve UÇK nezdinde yatırılan nispi harcın talep halinde kendilerine iadesine, her iki kurula başvuru için yatırılan maktu harcın ise Federasyona irad kaydedilmesine;

4- E.2016/215
Sakarya Spor Kulübü ile futbolcu Özgür Kedikli arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.03.2016 tarih ve E.2016/20, K.2016/139 sayılı kararına itiraz incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı, taraf teşkili sağlanarak futbolcu Özgür Kedikli'den istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla başvurunun reddine, kararın onanmasına oybirliği ile;

5- E.2016/223
Palandöken Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Güngör Şenses'in, AFDK'nın 24.05.2016 tarihli ve 2015-2016/1950, 2015-2016/2261 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde AFDK'ca Palandöken Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Güngör Şenses'e;

- Müsabaka hakemine sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- İhraç sonrası sahadan çıkmamakta direnmesi ve tekrar sahaya dönerek talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 25 ve 46.maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Cezaların birleştirilmesi suretiyle neticeten verilen toplam 60 gün hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile; karar verilmiştir.
Cihan

(CİHAN)


02 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5