Mart ayında linyit üretim ve teslimatı arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, katı yakıt istatistiklerini açıkladı. 2016 Mart ayında toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında Taş kömürünün 112 bin 462 ton, linyitin 4 milyon 585 bin 306 ton ve taş kömürü kokunun 362 bin 27 ton; teslimat miktarlarına bakıldığında da taş kömürünün 2 milyon 476 bin 267 ton, linyitin 4 milyon 181 bin 785 ton ve taş kömürü kokunun 483 bin 439 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ise yüzde 4,5 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 109,6 iken taş kömürü kokunda yüzde 74,9 olarak hesaplandı.

TAŞ KÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taş kömürü teslimatının yüzde 48,3’ü termik santrallere, yüzde 25,2’si kok tesislerine, yüzde 7,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 89’u termik santrallere yapıldı. Taş kömürü koku ise yüzde 98,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.Cihan

(CİHAN)


26 Mayıs 2016 Haberleri 1 2 3 4 5