Maarif Vakfı Kanun Tasarısı TBMM’ye sevk edildi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 'Maarif Vakfı Kanun Tasarısı' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sevk edildi.

Tasarıya göre Vakfın merkezi İstanbul’da olacak. Maarif Vakfı, yurt içinde ve yurt dışında okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açacak. Eğitimin her alanında çalışacak Vakıf, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, eğitmen yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, burslar vermek, eğitim program ve içeriklerini geliştirmek gibi faaliyetler yürütecek.

Maarif Vakfı’nın 12 kişilik Mütevelli Heyeti dördü Cumhurbaşkanı, üçü Bakanlar Kurulu tarafından atanacak yedi daimi üye ile ikisi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan olmak üzere Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile Yükseköğretim Kurulu’nun birer temsilcisinden oluşacak.

Tasarıya göre, Maarif Vakfı’nın kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak Maarif Vakfı’na devredilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, paralel yapının yurt dışındaki okullar aracılığıyla Türkiye aleyhinde karalama kampanyası yürüttüğü tespiti üzerine, yurt dışındaki okulları yönetecek bir vakıf kurulmasını kararlaştırmıştı.Cihan

(CİHAN)


23 Mayıs 2016 Haberleri 1 2 3 4 5