Suriyeli istihdamında 'çalışma izni' uyarısı

ADANA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancılar Daire Başkanı Muharrem Gözüküçük, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri çalıştıran işverenler tarafından 'Çalışma izni' alınması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Adana Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen 'Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Erişimi' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ADASO Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, Suriyelilerin istihdam edilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmeliğin Ocak ayında yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda işletmelerin bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Suriyelilerle birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Kocaman, Adana Sanayi Odası olarak Suriyelilerin çalışabileceği özel üretim bölgeleri oluşturulmasını, bölgede üretilen ürünlerin dünya pazarlarına, gümrük vergisine tabi olmadan ihraç edilmesine imkan sağlanmasını önerdiklerini belirtti.

Yabancılar Daire Başkanı Muharrem Gözüküçük de Suriyelilerin istihdamı, kayıt dışı çalışanlarla ilgili yaptırımlar, geçici koruma altındaki yabancıların çalışma izin başvuru koşulları ve son dönemde getirilen yenilikleri anlatttı. Bugüne kadar 8 bin Suriyeliye çalışma izni verildiğini bildiren Gözüküçük, Suriyeli çalıştırmak isteyen işverenlerin mutlaka “'Çalışma izni' alması gerektiğini, aksi halde sosyal güvenlik kapsamında çalıştırılmış olsa dahi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınacağını vurguladı. Ülkede yaklaşık 3 milyon Suriyeli bulunduğunu belirten Gözüküçük, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni olmadan çalıştırılamayacağını, Türk işçilerle aynı sosyal haklara sahip olacaklarını ve Türk işçi sayısının yüzde 10’u geçemeyeceğini ifade etti.

İş barışı bozulmadan istihdamın sağlanması üzerinde hassasiyetle durulduğunu vurgulayan Gözüküçük, yabancıların geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvuruda bulunabileceğini, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyeti kapsamında olduğunu, ancak sanayi ve hizmet sektöründeki firmaların "e-Devlet" üzerinden başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olanlar kendi adına başvuruda bulunacağına dikkat çeken Yabancılar Daire Başkanı Muharrem Gözüküçük, yönetmelik hükümleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Muafiyet kapsamında yer alan mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak kişilerin başvurularının, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılacak. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilecek. Bakanlık, mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirebilecek. Suriyeli çalıştırmak isteyen sanayi ve hizmet sektörü firmaları e-devlet üzerinden yabancı uyruklu kişinin kimlik numarası ile başvuru yapacak ve çalışabileceği bilgisi yine sistem üzerinden firmaya bildirilecek.

Suriyeli çalışan sayısı toplam Türk çalışan sayısının yüzde 10’unu aşmayacak şekilde hükme bağlanmış olsa da işveren tarafından, iş yerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki 4 haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası revize edilebilecek. Suriyeli çalışanlara asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek, geçici koruması sonlandırılan veya iptal edilen yabancıların aldığı çalışma izinleri de iptal edilecek.”

Cihan

(CİHAN)

Suriyeli istihdamında 'çalışma izni' uyarısı Suriyeli istihdamında 'çalışma izni' uyarısı

20 Mayıs 2016 Haberleri 1 2 3 4 5