Sigorta sektörü, siber risk sigorta poliçeleri ile büyüyecek

İSTANBUL - Finansal kayıplara neden olan siber saldırılar ve şirketlerin bu yöndeki talepleri sigorta sektörünü harekete geçirdi. Kurumlara yeni nesil inovatif teknoloji çözümleri sunan CSC Türkiye’nin Genel Müdürü Alev Alp Esen’in açıklamalarına göre siber risklere yönelik sigorta pazarının yıllık bazda büyümesinin yüzde 100’ü bulması ve pazar büyüklüğünün 10 yıldan daha kısa süre içinde 20 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

Tıpkı gerçek dünyadaki riskler gibi, artık siber risklerin de sigorta sektörünün ilgi alanında yer almaya başladığını ifade eden CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, "Günümüzde KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere kadar tüm ticari kuruluşlar finansal kayıplarla sonuçlanabilecek siber risklerin tehdidi altında bulunuyor. Bu durum, yoğun bir rekabet ortamında hizmet sunan ve ürün yelpazelerini genişletmek isteyen sigorta şirketleri için önemli bir fırsatı da beraberinde getiriyor." dedi.

Yıllık bazda yüzde 100’ü bulan oranlarda büyümesi beklenen küresel siber risk sigortası pazarının 2025 yılında 10 ila 20 milyar dolar arasında bir hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. "Tıpkı son kullanıcılar gibi, hangi sektörde ve ölçekleri ne olursa olsun, tüm ticari kuruluşlar siber saldırı kurbanı olabileceklerini unutmamalı." ifadelerini kullanan Esen, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılardan sadece kurumun BT kaynakları değil, dahili operasyonları ve müşterileri de etkilenebilir. Bu gerçeğin farkında olan kurumlar sadece siber güvenlik önlemi almakla kalmıyor, aynı zamanda siber risk sigortası ile kendilerini güvence altına almak istiyor."

Ödenecek sigorta primlerinin sektörlere ve kurumlara göre değişiklik gösterdiğini anlatan Esen şöyle devam etti:

"Burada risk kadar siber güvenlik önlemleri de belirleyici. Örneğin aynı ölçekteki iki sağlık kuruluşundan daha iyi siber güvenlik önlemlerine sahip olan daha az prim ödeyebilir. Bir perakende şirketinde meydana gelebilecek bir güvenlik zaafı, tüm perakende sektöründe primlerin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, kurumlar siber risk sigorta poliçesi satın almadan önce sektörlerindeki riskleri ve kendi güvenlik önlemlerini gözden geçirmeli. Küçük ve orta ölçekli kurumlar bunun için gerekli bütçeyi ayıramayacak olsalar bile, bu tür değerlendirmeleri ücretsiz olarak yapabilecekleri bilgilere online ortamda ulaşabilirler."

Sadece siber risklere yönelik sigorta pazarının, niş bir market olarak ABD ve Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda yüzde 20-30 seviyesinde büyüdüğünü söyleyen Esen şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazara baktığımızda en büyük kapsam limitlerini satın alanların finansal kuruluşlar olduğunu, en düşük tutarlı poliçelerin ise eğitim kurumlarına ait olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük reasürans şirketi ve sektördeki başlıca oyuncular, siber risk poliçelerinin pazarı büyütecek önemli bir unsur olacağı görüşünde birleşiyor. Farklı sektörlerden kurumlara yeni nesil inovatif teknoloji çözümleri sunan CSC olarak, son dönemde Türkiye’de de sigorta şirketlerinin bu yeni sigorta türüne yönelik artan ilgilerinin olduğunu gözlemliyoruz."

Siber riskin dinamik doğası gereği, sigorta şirketlerinin klasik ürün yaşam döngülerini kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Esen, siber risk sigorta poliçelerinin günlük ya da aylık bazda tasarlanabileceğini de sözlerine ekledi.
Cihan

(CİHAN)


18 Mayıs 2016 Haberleri 1 2 3 4 5